Gömmarensfiske.se
Click to Purchase your license
Rules for day pass fishing Only fly fishing, reel/spin, angling and ice fishing are allowed. Powerbait and similar flavor/fragrance baits are banned from use. Only one fishing tool/gear at a time may be used, with one line and a hook. Mashing is not allowed to attractfish. A maximum of 2 salmonids may be caught per fishing license/Card.  Day card fishermen who use barbless single hooks are allowed to use spin fishing and fly fishing methods with the catch & release principle. The following applies: the fish must be handled carefully and the fish is not taken out of the water when dehooked. Fish that bleeds, lie on their side or with their belly facing upwards must be taken out of the water and killed. Catch & release is not allowed when angling or ice fishing. When 2 fish have been caught and taken out of the water, you may under no circumstances continue fishing unless a new fishing license has been purchased. Only pike between 45-75cm may be taken out of the water. Smaller/larger pike must be dehooked carefully and released back to the water. It is not allowed to fish from LGF´s (Better we write full name here) piers without a permit. It is also not allowed to fish from other private piers or private land without permission from the owner. Float tune/bellyboat may be used, but it is not allowed to drag a bait behind the tube - so called trolling. The fishing license is personal and may not be transferred. Fishingsupervisors have the right to request identification. Show consideration for other fishermen and also follow the sport fishermen's ethical rules. (here we should link to these rules in English if available FISHING CARD Gömmaren Signature Valid one calendar day from 00.00 to 23.59 Date   Fee SEK 200 SEK   A maximum of two salmonid fish per card may be caught. Other fish see the back of the card NOTE! READ THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS ON THE BACK. Do not throw cigarette butts in the lake or on the ice of the lake as it causes damage to the fish. The right of public access applies (Swedish Allemansrätten) and it is your personal responsibility to find out these rules, do not abuse it! THE FISHING CARD MUST BE CARRIED VISIBLE AND PRESENTED TO THE SUPERVISOR ON REQUEST! Långsjö-Gömmarens Fiskevårdsförening. www.gommarensfiske.se  
REGLER Fiskekort: Dygnskortet gäller ej 24 timmar utan fram till 00.00 samma dag man köper det, efter 00.00 måste man lösa ett nytt kort. Kortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsynsman ska ovillkorligen efterföljas! Även tomtägare runt sjön ska medföra giltigt fiskekort vid fiske. Endast fiske med fluga, haspel/spinn, mete och pimpel är tillåtet. Powerbait och liknande smak/doftbeten får inte användas. Endast ett spö åt gången får användas, med en rev och en krok. Att kasta räkor eller annan fiskföda i vattnet för att locka till sig fisk, s.k. mäskning, är inte tillåten. Flytring får användas, men det är inte tillåtet att släpa ett bete efter ringen. Max 2 laxartade fiskar får fångas på ett fiskekort och dygn. Övriga fiskarter ingen begränsning. Fisk som blöder, lägger sig på sidan eller med buken uppåt måste tas upp och avlivas. Då 2 laxartade fiskar fångats och tagits upp får man inte under några omständigheter fortsätta fiska om man inte löser nytt fiskekort. Minimimått för gädda är 40 cm. Mindre gäddor krokas av försiktigt och släpps tillbaka. Det är inte tillåtet att fiska från LGF´s bryggor eller från andra privata bryggor eller tomter utan tillstånd från tomtägare.
Gömmarensfiske.se