Har du rätt till Friskvårdsbidrag? Du vet väl att det kan användas för fiske? Från 2020 ingår fiskekort i det friskvårdsbidrag som en arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda. Det betyder att du kan få ditt sportfiske i Gömmaren subventionerat av din arbetsgivare om du har rätt till friskvårdsbidrag. För att du som anställd ska få ersättning för ditt utlägg behöver du visa arbetsgivaren ett kvitto som uppfyller de kriterier som ställs enligt mervärdesskattelagen. Kvittot behöver till exempel innehålla ditt namn, datum för utfärdande, information om och kostnaden samt säljarens företagsnamn eller organisationsnummer. När du betalar in ditt medlemskap som också innehåller fiskekort för sportfiske 2022 erhåller du inte per automatik något kvitto. Därför behöver du begära ett kvitto från oss om du vill utnyttja ditt friskvårdsbidrag för att fiska i Gömmaren. För att begära ett kvitto från oss behöver du maila oss på info@gommarensfiske.se. Se till att ange namn, adress, medlemsnummer och bifoga kvitto (till exempel skärmdump från inbetalning), så mailar vi dig ett kvitto som du kan använda som underlag. Har du några frågor om ditt medlemskap är du varmt välkommen att kontakta ordförande Magnus Nylund på tel 070-754 73 51. För närvarande är sjön stängd för allt fiske men öppnar igen den 6 januari 2022, då det är premiär för medlemmar. Vi ses då! Långsjö Gömmarens Fiskevårdsförening
Gömmarensfiske.se
REGLER Medlemskap: Ny medlem med båtnyckel - Pris: 3000kr Ny medlem utan båtnyckel - Pris: 2200kr Årsmedlemskap med båtnyckel - 1800kr Årsmedlemskap utan båtnyckel - 1200kr Max 3 laxartade fiskar/dygn, totalt max 6 fiskar per veckan får fångas och avlivas. C&R är tillåtet Minimimått för gädda är 40 cm. Mindre gäddor krokas av försiktigt och släpps tillbaka.Övriga fiskarter ingen begränsning. Medlem som använder hullinglös enkelkrok tillåts vid spinn- och flugfiske att fiska laxartade fiskar enligt Catch & Release (C&R). Förutsättningarna för detta är att fisken behandlas varsamt och att fisken inte tas upp ur vattnet vid avkrokning. Fisk som blöder, lägger sig på sidan eller med buken uppåt måste tas upp och avlivas. Catch & Release får inte praktiseras vid mete eller isfiske. Då 3 laxartade fiskar fångats och tagits upp under ett dygn får man inte under några omständigheter fortsätta fiska. För övriga arter finns ingen begränsning. Medlem och make/maka /sambo samt barn under 13 år kan fiska tillsammans på ett och samma medlemskort, men får då tillsammans fånga och ta upp högst 3 fiskar under en dag. Det är tillåtet att fiska från LGF´s bryggor, förbjudet att fiska från andra privata bryggor eller tomter utan tillstånd från tomtägare. Flytring får användas, men det är inte tillåtet att släpa ett bete efter ringen. Kortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsynsman ska ovillkorligen efterföljas! Även tomtägare runt sjön ska medföra giltigt fiskekort vid fiske. Medlem ska följa föreningens bestämmelser, i annat fall kan medlemskapet prövas. Vid båtfiske måste fiskaren återvända med båten efter 3 timmar, som är maxtiden för en bokning. Om ingen då väntar på båten måste den bokas om för fortsatt fiske! Båten ska städas och rengöras efter avslutat fiske. Endast fiske med fluga, haspel/spinn, mete och pimpel är tillåtet. Powerbait och liknande smak/doftbeten får inte användas. Endast ett spö åt gången får användas, med en rev och en krok. Vid ismete efter gädda får dock max 5 spön/medlemskort användas. Flytring får användas. Det är inte tillåtet att släpa betet efter båt/flytring. Att kasta räkor eller annan fiskföda i vattnet för att locka till sig fisk, s.k. mäskning, är inte tillåten.Det är inte tillåtet att fiska från LGF´s bryggor eller från andra privata bryggor eller tomter utan tillstånd från tomtägare.
Klicka för att köpa ditt fiskekort
REGLER Fiskekort: Dygnskortet gäller ej 24 timmar utan fram till 00.00 samma dag man köper det, efter 00.00 måste man lösa ett nytt kort. Kortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsynsman ska ovillkorligen efterföljas! Även tomtägare runt sjön ska medföra giltigt fiskekort vid fiske. Endast fiske med fluga, haspel/spinn, mete och pimpel är tillåtet. Powerbait och liknande smak/doftbeten får inte användas. Endast ett spö åt gången får användas, med en rev och en krok. Att kasta räkor eller annan fiskföda i vattnet för att locka till sig fisk, s.k. mäskning, är inte tillåten. Flytring får användas, men det är inte tillåtet att släpa ett bete efter ringen. Max 2 laxartade fiskar får fångas på ett fiskekort och dygn. Övriga fiskarter ingen begränsning. Fisk som blöder, lägger sig på sidan eller med buken uppåt måste tas upp och avlivas. Då 2 laxartade fiskar fångats och tagits upp får man inte under några omständigheter fortsätta fiska om man inte löser nytt fiskekort. Minimimått för gädda är 40 cm. Mindre gäddor krokas av försiktigt och släpps tillbaka. Det är inte tillåtet att fiska från LGF´s bryggor eller från andra privata bryggor eller tomter utan tillstånd från tomtägare.
Gömmarensfiske.se