Kontoret har öppet torsdagar mellan klockan 19.00 och 20.00 (Med vissa undantag, se schema nedan.)

 

 

Kontoret enligt ö.k med Magnus Nylund

 

LGF´s styrelse 2018-03-08

 

Magnus Nylund, 070-754 7351

Hans Åberg, 070-458 47 47

Andreas Serrander,  070-8571738

Rudolf Endrödi, 070-772 0264

Tobias Nilsson    070-2984673

Adrian Struwig 070-876 35 87

Robert Orrest 0707914487