Kontakt

 

Ordförande Magnus Nylund

 

E-Post: info@gommarensfiske.se

 

Facebook: Gömmarensfiske.se

 

Besöksadress och postadress:

GÖMMARVÄGEN 58

141 32 HUDDINGE

Orgnr: 812800-8656

 

Ordinarie ledamöter i styrelsen:

 

Ordförande Magnus Nylund

även sammankallande tillsynsmän, kontakt med komunen och webbansvarig

 

Firmatecknare Hans Åberg och Magnus Nylund

 

Andreas Serrander gädda, gös och karp ansvarig

 

Tobias Nilsson kontor och medlemsansvarig

 

Robin Andersson ansvarig fiskisättning och förordnande till tillsynsmän

 

Rudolf Enrödi båtansvarig

 

Kim Eriksson ungdomsansvarig

 

Adrian Struwig ledamot

 

Robert Orest ersättare

 

Övriga funktionärer

 

Mats Malmgren webbmaster

David Fuentes it- support

Magnus Karlsson kråftfiskeansvarig

Mats Södergren flugfiskeansvarig och tävlingsledare

David Tsarchian tävlingsledare

Jonas Grönberg stugfogde