Isättning av Fisk 2018

 

Långsjö Gömmarens Fiskevårdsförening planerar att under kalenderåret 2018 sätta i 4650 kilo fisk i Gömmaren, fördelat på 4150 kilo regnbåge och 500 kilo röding.

När fisken sätts i beror på bland annat på luft- och vattentemperatur. Föreningen kommer inte att tillkännage när isättningar äger rum men kommer efter årets slut publicera en rapport på exakt hur mycket fisk som satts i.