Stockholms Sportfiskebutik:

08 - 740 10 10

Isättning av Fisk 2018

 

Långsjö Gömmarens Fiskevårdsförening planerar att under kalenderåret 2018 sätta i 4650 kilo fisk i Gömmaren, fördelat på 4150 kilo regnbåge och 500 kilo röding.

När fisken sätts i beror på bland annat på luft- och vattentemperatur. Föreningen kommer inte att tillkännage när isättningar äger rum men kommer efter årets slut publicera en rapport på exakt hur mycket fisk som satts i.

OBS!

1 Juli trädde nya lagen in och det innebär att det är total rökförbud på LGF:s bryggor.

RESPEKTERA detta !!!

 

 

 

 

 

 

 

Uppdatering kring årsmöte i LGF 2021

 

Med bakgrund av den pågående Covid-19 pandemin och rådande restriktioner som gör ett fysiskt årsmöte omöjligt att hålla utan inskränkningar i föreningsdemokratin så har styrelsen i LGF beslutat att skjuta fram årsmötet 2021. Preliminärt nytt datum för årsmötet är den 1 juni 2021. Styrelsen i LGF följer utvecklingen av Covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten varför ändringar kring hur årsmötet arrangeras kan komma att ske.

 

Styrelsen i LGF

 

Gömmarensfiske.se