Stockholms Sportfiskebutik:

08 - 740 10 10

OBS!

1 Juli trädde nya lagen in och det innebär att det är total rökförbud på LGF:s bryggor.

RESPEKTERA detta !!!

 

 

 

 

 

 

 

Uppdatering kring årsmöte i LGF 2021

 

Med bakgrund av den pågående Covid-19 pandemin och rådande restriktioner som gör ett fysiskt årsmöte omöjligt att hålla utan inskränkningar i föreningsdemokratin så har styrelsen i LGF beslutat att skjuta fram årsmötet 2021. Preliminärt nytt datum för årsmötet är den 1 juni 2021. Styrelsen i LGF följer utvecklingen av Covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten varför ändringar kring hur årsmötet arrangeras kan komma att ske.

 

Styrelsen i LGF

 

Djupkarta av Gömmaren

Gömmarensfiske.se