Isättning av Fisk 2018

 

Långsjö Gömmarens Fiskevårdsförening planerar att under kalenderåret 2018 sätta i 4650 kilo fisk i Gömmaren, fördelat på 4150 kilo regnbåge och 500 kilo röding.

När fisken sätts i beror på bland annat på luft- och vattentemperatur. Föreningen kommer inte att tillkännage när isättningar äger rum men kommer efter årets slut publicera en rapport på exakt hur mycket fisk som satts i.

Huddingedagarna 25 maj kl:10:00-16:00

Besök vår monter och träffa styrelse, funktionärer och andra med stor erfarenhet av fisket i sjön.

 

Vill du bli medlem? Passa på att bli medlem på plats och spara 500 kr under Huddingedagarna. OBS! Gäller endast på plats och under Huddingedagarna!

 

Besök vår hemsida för mer info ang medlemskapet.

Vid frågor kontakta Magnus Nylund 070-7547351